Професионална характеристика
Д-р Иван Славчев е роден през 1953 г. в София.
Завършва основното си образование в столицата, средното в испанска гимназия в гр. Хавана, Куба и следва медицина в Хаванския Медицински Факултет.

През 1980 г. придобива диплом за завършено висше медицинско образование от Медицинския факултет в гр. София, а пет години по-късно и диплом за призната специалност "Акушерство и гинекология".

Д-р Славчев има 30 години трудов стаж по специалноста си "Акушерство и гинекология". Работил е три години в АГ отделението на Окръжна болница, гр. Разград, последвани от пет години в родилна зала, гр. Зауия, Либия.

През останалото време практикува в трета АГ болница, болница Доверие, XXI-ва поликлиника и XXIV-то ДКЦ София.
© 2011. Д-р Иван Славчев. Всички права запазени!