Квалификация
Д-р Славчев е завършил курсове за следдипломна квалификация със съответните удостоверения по ултразвукова диагностика, патология на бременността, мъжки и женски стерилитет, гинекологична ендокринология, колпоскопия и оперативна гинекология – Майчин дом, гр. София.

Ежегодно посещава акушерски и гинекологични конгреси в България с международно участие на лектори.

Притежава членска карта на Б.Л.С. и членска карта на световния Voluson Club. Последната дава възможност за допълнително обучение и квалификация при работа с 4D ехографа на GE Voluson 730 expert, както и за участие на всички ултразвукови конгреси, организирани от Voluson в цял свят.
© 2011. Д-р Иван Славчев. Всички права запазени!